+36703676079 iroda@bernathlegal.hu

KIEMELT SZAKÉRTELEM

Ingatlanjog

Teljeskörű jogi tanácsadással és képviselettel szolgálunk mind magánszemélyeknek, mind cégeknek az ingatlanjog területén.

Szolgáltatásaink magukba foglalják többek között a képviseletet ingatlan-nyilvántartási és egyéb hatósági eljárásokban, ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések elkészítését (adásvétel, ajándékozás, csere), teljeskörű földhivatali ügyintézést, bérleti és használati szerződések készítését.

Komplex jogi szolgáltatásunk keretében egyéb ingatlanjoggal kapcsolatos kérdésben is rendelkezésre állunk.

Magánjogi szerződések

Tapasztalatink szerint az előzetes ügyvédi konzultációval elkerülhetőek azok a problémák, amelyek gyakran előfordulnak a felek közötti jogviszonyokban.

Ügyfeleink igényeihez igazodva vállaljuk ajándékozási, bérleti, vállalkozási, megbízási, jelzálog, kölcsön szerződések elkészítését, véleményezését és ellenjegyzését, amely segítséget nyújt a jogviták elkerülésében.

Peres képviselet

Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a polgári perek területén. Minden problémára az optimális megoldást keressük, Ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva felvázoljuk a lehetséges verziókat és ellátjuk peres képviseletüket a jogviták során.

Adatvédelem

Ma már az adatvédelem és az adatbiztonság nem megkerülhető kérdés egy vállalkozás életében. Minden vállalkozás kezel személyes adatot (munkavállalók, beérkező önéletrajzok, vásárlók, fogyasztók, érdeklődők stb.), még ha nem is tud róla. Éppen ezért fontos az adatvédelmi elvárások beépítése a jogi megoldások formálása során.

A teljes megfelelés azonban nem csupán jogi feladat, így ennek ellátása érdekében IT és adat biztonsági szakemberekkel szorosan együttműködve szükség esetén átalakítjuk ügyfeleink adatvédelmi szabályzatrendszerét.

Szerzői jog

Tartalomgyártás az Instagramra, esetleg design tervezési feladatok? A szellemi alkotások területét érintő kérdések, így különösen a szerzői jog és a védjegyjog esetén az általános tanácsadáson túl, különböző felhasználási, jogátruházási és licensz szerződések elkészítését is vállaljuk.

Szakterületünk a speciális platformokat érintő felhasználási kérdések.

IT jog

Nagy tapasztalattal rendelkezünk az IT és szoftver megoldásokat érintő jogi kérdésekben. Legyen szó forráskód letétbe helyezéséről, informatikai tárgyú szerződések előkészítéséről, szoftver vagy applikáció fejlesztésről, karbantartásról vagy üzemeltetésről, értünk ügyfeleink nyelvén és segítünk megoldani azon jogi kihívásokat is, melyeket a terület sajátosságai jelentenek.

Digitális megoldások joga

 

A webáruházak és webes alkalmazások jogi támogatása nem áll meg egy ÁSZF elkészítésénél. Segítünk már a tervezési fázisban felmérni a jogi érintettségű kérdéseket és hatékony tanácsadást nyújtunk, hogy ügyfeleink online jelenléte jogszerű és szabálykövető legyen.

Társasági jog és cégjog

Klasszikus jogterület kicsit másképp. A hagyományos ügyvédi mechanizmusokon túlmutatva a döntési folyamatok figyelembevételével segítjük ügyfeleinket a cégjogi útvesztőkben a számukra legelőnyösebb vállalati jogi struktúrák kialakításában.

A társasági jog területén teljeskörű segítséget nyújtunk a gazdasági társaságok alapításához és változásbejegyzéséhez kapcsolódó bírósági eljárások során.

A fentiek mellett foglalkozunk továbbá a társasági jog keretén belül a társaságok belső működésével kapcsolatos kérdések rendezésében valamint jogi segítséget nyújtunk a végelszámolással és fizetésképtelenségi eljárásokkal (csődeljárás, felszámolási eljárás) kapcsolatban is.

Vállaljuk cégiratok szerkesztését, közgyűlésen, taggyűlésen, illetve felügyelőbizottság ülésein való részvételt, cégkivonatok beszerzését.

Ügyfeleink rendelkezésére állunk a társaság belső működésének átfogó jogi átvilágításában is, valamint szervezeti- és működési szabályzatok és egyéb belső szabályzatok kidolgozásában.

Munkajog

 

Szakterületünk munkáltatók jogi képviselete és munkaszerződések, tanulmányi szerződések, versenytilalmi megállapodások, HR szabályzatok elkészítése vagy felülvizsgálata, vezető tisztségviselők munkaszerződésének vagy megbízási szerződésének elkészítése, a céges munkajogi struktúra felülvizsgálata.

Reklám és médiajog

Széleskörű tapasztalatainknak hála ügyfeleink az olyan speciálisnak mondható kérdésekben is bizalommal fordulhatnak hozzánk, mint a hirdetésifelület értékesítés, reklámszpotok véleményezése, ügynökségi megállapodások kidolgozása, játékszabályzatok elkészítése vagy programakvizíciós ügyletek lebonyolítása.

A lista nem áll meg itt, jogi megoldásaink választéka legalább olyan sokszínű, mint ügyfeleink marketing és kreatív szakembereinek ötletei.

Workshop

Ügyfeleink igényei szerint a fenti jogterületek vonatkozásában vállalunk tájékoztató, felkészítő oktatásokat, amelyek segítenek a szerződések útvesztőjében eligazodni és a jog világában előforduló buktatók elkerülésében is.